O NÁS

  

Nakladatelství Emporius (Věra Dyková) bylo založeno v roce 1994 v Praze. Svým způsobem navazuje na tradici rodinného nakladatelství Aloise Dyka Emporium. Emporium, nakladatelství krásné knihy a grafiky založil Alois Dyk na Smíchově v letech 1916-17. Emporium bylo jméno jakési fantastní lodě, jež vyplouvá do dálných krajů, aby přivezla vzácné koření.

Vydavatelská činnost Emporia byla od počátku spjata s výtvarnou činností Jana Konůpka a tiskaře Karla Dyrynka. Průbojným činem v oboru grafiky bylo vydání cyklu leptů J. Konůpka s názvem Hamlet roku 1917.

Dále následovaly cykly: Erbenova Kytice, Don Juan, Dantovo Peklo, Plasský klášter, In memomriam Otokara Březiny, Goethův Faust, Herakles, Život básníka K. H. Máchy aj. V oboru knižní kultury vznikla edice Vinice, v níž byly vydány např.: Flaubertova Legenda o sv. Juliánovi Pohostinném, Labyrint Karla M. Čapka-Choda, Země vítězů Otokara Březiny, Básně Bohumila Polana, Milostné listy Viléma Mrštíka, monografie Jaroslava Marii o Zdence Braunerové, ale i historické práce Josefa Pekaře, Jaroslava Werstadta, Antonína Friedla, Bedřicha Mendla aj.

Z podnětu zakladatele Emporia A. Dyka vzniklo v roce 1908 družstvo Artěl, jež soustředilo architekty a umělce ( J. Chochola, J. Kotěra, O. Novotný, J. Plečnik, V. Rosipal, R. Stockar, F. Javůrek, P. Janák, V. Špála aj.) zaměřující se na tvorbu umělecko -průmyslovou.

 

       Několik ukázek z dílny nakladatelství Emporium

 
Nakladatelství Emporius jde však vlastní cestou a snaží se uprostřed knižního trhu, ovládaném senzacechtivými tituly, zaujmout zajímavými a intelektuálně podnětnými knihami, většinou z tvůrčí dílny Radko Pytlíka.